Benim Kentim + CD
Benim Kentim + CD

Benim Kentim + CD

Başlangıç Peyi: ₺5.00

Mezat sona erdi.

Kitap Adı: Benim Kentim
Yayınevi: British Council
Basım Yılı: 2011
Baskı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 340
Not: Cilt içinde CD’si de bulunmaktadır. Ciltli- Şömizli Kitap Avrupa Birliği Sivil Toplum diyaloğu
(Çanakkale, İstanbul, Konya, Mardin, Trabzon, Berlin, Dortmund, Helsinki, Londra, Varşova, Viyana)

Bir mit olarak “kent” ve kamusal alanda sanat üretimi çoktandır güncel sanatın ve sanatçıların ortak uğraşı haline gelmiş durumda. Kendini müzeden, sanat galerisinden, tanımlı bir sanatçı/izleyici, bilen/bilmeyen, konuşan/susan arasında kurulan hiyerarşik ilişkilerden kurtarmaya çalışan sanatçılar Avrupa ve Amerika’da sanat tarihinin gelişimi yönünde kavramsallaştırmalar ve tanımlarla anlaşılmaya, eleştirmenler tarafından değerlendirilmeye çalışıldı; üretimleri kamusal alanlarının gelişimine, coğrafyalarının politik ve sosyal dönüşümlerine paralel olarak ilerledi. Türkiye’deki kamusal alanda üretimin tarihi ise, ulusal temalı meydan heykellerini saymazsak, pek de geriye dogru uzammyor. Batı sanat tarihinde uzunca bir süredir işbirliği, politik analiz, demokratik süreç, daha geniş izleyici kitlesiyle buluşmak, bireysel ve toplumsal dönüşüm, sanatçının rolü gibi kavram ve konularla tartışılıyor. Tüm bu tartışmalar işbirliğine dayalı sanat (collaborative art), ilişkisel estetik (relational aestbetics), mekâna özgü sanat yapıtı (site-specific art), belirli bir topluluk üzerine ternellenmiş sanat (community-based art), sosyallikle ilişkili sanat (socially-engaged art), diyaloğa dayalı sanat (dialogic art)gibi kavramların doğmasına ve farklı sanat pratiklerini anlamak için çokça kullanılmasına sebep oldu. Sanat izleyicisinin katılımcıya dönüşmüş olması, o güne kadar tanımlanmış ve görsellik alanına sıkıştırılmış biçimiyle estetik değerlerin ön planda tutulmaması, ilişkiselliğe önem verilmesi, kimi zaman bitmiş bir “eser” dahi ortaya çıkarmaması bu üretimin özellikleri arasında sayılmaya başladı. Bu anlamdaki üretilenleri anlamaya ve tercüme etmeye çalıştığımız, çabaladığımız terimler ve bakışlar, bu coğrafyadaki yerlerini bulmakta zorlanmıyor ya da anlaşılmaları güç oluyor, doğal olarak. Bu noktada tam anlamıyla bir çeviri problemiyle karşılaşıyoruz. Kamusal alanın bu coğrafyadaki tarihi, politik, ekonomik, sosyal, gündelik koşullarla kendini M-etmesi sırasında yeni kavramlara duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor; çeviri kavramlar yaşananı karşılamazken, içine düşülen anlaşılmazlık ve tartışma alanları yeni kavramların yaratılmasını da teşvik ediyor. Benim Kentim ve benzeri projelerin önemi ve değeri de bu noktada ortaya çıkıyor. Bu tür sanat pratiklerinin İstanbul, İzmir, Diyarbakır gibi şehirler dışında da deneyimlenmesine vesile olmak oldukça değerli ve önemli. Bir sanat yapıtı sergi salonunun güvenlikli mekânında, korunaklı alanında kalmayıp da kamusal alanın ?hele ki Türkiye’deki gibi kendini sürekli inşa eden bir alanın? içine girdiği zaman, bu alandaki birbirinden bağımsız etkenler ve birbirine bağımlı durumlarla ilişkiye geçtiği zaman, her bir şehirli tarafından başka alımlanıp yorumlanıyor. O alanın tarihi ve güncel kullanımı, o yerin coğrafi konumu, havanın durumu, o dönemin politikası, işin yakınındaki lokanta sahibinin ruh hali, yerleştirildiği alanın askeri önemi gibi birbiriyle bağlantılı, bağlantısız birçok durumla ilişkiye geçiyor sanat yapıtı.

Avrupa’da, özellikle de Britanya’da pek çok farklı örneğine rastlayabileceğiniz güncel sanat odaklı belgeseller, sanatın merkezi haline gelmiş kentler dışında yaşayanlar için sanatı yakından izleme imkânı “Benim Kentim” Belgeseli Aralık Boyunca TRT’de sunuyor. Sanatçının, bir sanat eserini ya da projesini oluştururken geçirdiği araştırma, tasarlama, sorgulama gibi birçok süreci izleyici ile paylaşan bu belgeseller, bireylerin, özellikle de gençlerin kendilerini ifade etmeleri için farklı imkanların olduğunu örnekleme konusunda oldukça etkililer.
Projenin tüm aşamalarının anlatıldığı “Benim Kentim” kitabı, kent yönetiminin yanı sıra kentlerin kültür-sanat alanında öne çıkan aktörleri ile yapılan röportajları ve bu aktörlerin projeler hakkındaki görüşlerini içeriyor. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanan kitap, belgeselden seçilmiş görüntülerden olusan bir DVD ‘yi de içeriyor.

Benim Kentim projesine katılan Avrupalı sanatçıların Türkiye’deki ve Türkiyeli sanatçıların Avrupa’daki deneyimlerinin yanı sıra kitapta, küratörler tarafından yazılan makaleler ve eğitim programını tasarlayıp uygulayan Pace Çocuk Sanat Merkezi’nin incelenen kentlerde yaşayan çocuk ve gençlerle yürüttüğü eğitim projesi sürecinden makaleler yer alıyor.

Ürünün durumu: 2.El

Ürün Açıklaması

Satışa sunduğumuz ürünlerin büyük kısmı “ikinci el”dir. Kitap ve süreli yayınlar mezatlarında ürünlerin ilk sahibi sayfaları çizerek ya da notlar alarak okumuş olabilir.

Üst açıklamalarda mümkün olduğunca ürünlerin özellikleri, kitapların sayfa sayısı ve ebatları belirtilmiştir. Ebatları belirtilmeyen kitaplar ve süreli yayınlar ise genelde  ” standart boy ” ürünlerdir.

Mezata sunduğumuz ürünlerin kondüsyon durumlarını genel kabul görmüş standartlara uygun olarak ve olabildiğince açık bir şekilde belirtmeye gayret gösteriyoruz. “Yeni” olarak belirttiğimiz ürünler dahi, sonuç itibariyle daha önceden bir veya daha fazla kişi tarafından kullanılmış olabileceğini lütfen göz ardı etmeyiniz.

Verilen Peyler

2017-09-11 00:00Mezat