Mezat Kuralları

1) Müzayedede fiyat artırımı, pey vermek suretiyle yapılır. Verilen her peyin ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirlemeye ve bu belirlenen değerleri gerektiğinde değiştirmeye kurumumuz yetkilidir.

2) Malı en yüksek pey veren kişi alır. Bir mala pey süren tek kişi ise, o malı başlangıç fiyatına alır. Başlangıç fiyatları altına mal satılmaz. Müzayedenin devam ettiği süre içerisinde eser teslimi yapılamaz.

3) Müzayedelerde “Açılış Fiyatı” olarak belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Müzayedelerimize başlangıç sayfasında belirtilen saate kadar sitemiz üzerinden pey verebilirsiniz.

4) Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan, bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır.

5) Alıcı eserleri internet üzerinden inceler. Açıklama ve fotoğraflarda görünen ürünü teslim alacağını bilir. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince muayene ettiğini ve BK 198 madde hükmünün uygulanmasından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Satın alan bu durumu peşinen kabul eder.

6) Alıcılardan aldıkları ürün tutarlarına ilave olarak %1, %8 veya % 18 +KDV alınacaktır. Faturalar mezatvar.com tarafından hazırlanacaktır.

7) Mezatvar.com, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını reddetmek ve müzayedeyi sıra numarası izlemeden yürütmek hakkına sahiptir.

8) mezatvar.com, Belediye Mezat Talimatnamesi’nin 15. maddesi uyarınca, davranış ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri, herhangi bir mazeret göstermekle mükellef olmaksızın mezata kabul etmemeye yetkilidir.

9) Satılan ürünlerin bedelleri müzayede bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir. Ödeme yapılmadan kargo gönderimi gerçekleştirilmez. 15 gün içinde ödenmesi yapılmayan alımlar otomatik olarak iptal edilecektir.

10) Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderilebilir. Bunları almak istemiyorsanız iletisim@mezatvar com adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir.

11) Sitemize üye olanlar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar.