Karışık Ürünler

Müzayedeler

  • Mezat Nedir?

    En geniş tanımıyla; Müzayede, mezat ya da açık artırma, taşınır ya da taşınmaz malların en yüksek meblağı teklif eden kişiye satıldığı bir satış yöntemidir. Geleneksel mezatlar, alıcıların birbirini izleyen pey artırma tekliflerinin sonucunda ürünün en yüksek bedele satışı ile gerçekleşir. Mezatlara çok çıkarılan mallar arasında kullanılmış ev eşyası, sanat yapıtları, antikalar, pul, eski para, ender kitaplar, dergiler ve mücevherler başta gelir. Mezatlarda satış, ilan edilen başlangıç fiyatından başlanıp tek talip olduğunda başlangıç fiyatından gerçekleşebilmektedir...

  • Sahaf Nedir?

    Sahaf, genel anlamıyla eski, artık basımı yapılmayan ya da ikinci el dergi ve kitapların alınıp satıldığı veya başka bir kitapla değiştirildiği küçük işletmeler ile bu mesleği yapanlardır. Bu tür kitap satış noktalarını, mekanlarını diğer benzerlerinden ayıran en büyük özellik ikinci el ürünlerin bulunabilmesi ve takas yöntemiyle ticaretin gerçekleştirilebilmesidir. Özellikle artık basılmayan, kısıtlı sayıda basılan fakat güncelliğini koruyan, ihtiyaç duyulan ya da tarihi önemine ilişkin olarak bir değer taşıyan her türlü basılmış eser bu alış verişin konusu olabilir.

  • Neden Okumalıyız ve Okutmalıyız

    Sağlığımız için okumalıyız; çünkü okudukça yaşlılık hastalıklarına yakalanmayız.(Unutkanlık, bilinç kaybı v.b) Ayrıca ruh sağlığımızın bozulmaması ve bozulan sağlığımızın düzelmesi için okumaya ihtiyacımız var. Düşünme kapasitemizi artırmak için okumalıyız. Çünkü bin kelime ile düşünen beyin ile beş bin kelime düşünen beyin ya da elli bin kelime düşünen beyin aynı değildir. Kelime sembol ve kavram sayısı arttıkça beynimizin düşünme, öğrenme, kavrama gücü sürekli artmaktadır.